REGULAMIN obowiązujący od 25.05.2018r.


 

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ, POBRAĆ, WYDRUKOWAĆ (.pdf)

 

REGULAMIN obowiązujący od dnia 25.05.2018r. na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz art. 8 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r., poz. 827 z późn. zm.).

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie sklepu, co daje klientowi możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniony jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.

Sklep internetowy DiStile.pl, działający pod adresem URL: http://www.distile.pl, jest prowadzony przez firmę DiStile.pl Agnieszka Tomas mieszcząca się pod adresem: ul. Jarowa 26, 91-613 Łódź, REGON: 100398991 NIP: 728-225-09-28 KONTO BANKOWE: MBank 69 1140 2017 0000 4902 0697 8409.
Sklep prowadzi sprzedaż towarów tylko za pośrednictwem sieci Internet. 

 

REGULAMIN obowiązujący od 25.12.2014r.


 

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ, POBRAĆ, WYDRUKOWAĆ (.pdf)

 

REGULAMIN obowiązujący od dnia 25.12.2014r. na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz art. 8 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r., poz. 827 z późn. zm.).

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie sklepu, co daje klientowi możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniony jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.

Sklep internetowy DiStile.pl, działający pod adresem URL: http://www.distile.pl, jest prowadzony przez firmę "DiStile.pl" mieszcząca się pod adresem: ul. Jarowa 26, 91-613 Łódź, REGON: 100398991 NIP: 728-225-09-28 KONTO BANKOWE: MBank (dawny MultiBank) 69 1140 2017 0000 4902 0697 8409.
Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. 

 

 

REGULAMIN obowiązujący do 24.12.2014r.


 

KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ, POBRAĆ, WYDRUKOWAĆ (.pdf)